TV& VIDEO

Lọc hóa dầu Dung Quất

Hợp nhất Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi

Hợp nhất Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.