Lợi bất cập hại

Đưa thông tin tố giác tội phạm dâm ô trẻ em lên Internet là việc làm sai lầm

Đưa thông tin tố giác tội phạm dâm ô trẻ em lên Internet là việc làm sai lầm

VTV.vn - Theo LS Nguyễn Mạnh Thuật, GĐ Văn phòng luật Đông Nam Á, việc tố giác tội phạm dâm ô trẻ em bằng cách đưa thông tin lên Internet là việc hết sức nên tránh vì nhiều lý do.