TV& VIDEO

lời đề nghị

Người biểu tình Hong Kong chấp nhận đàm phán

Người biểu tình Hong Kong chấp nhận đàm phán

Những người biểu tình tại Hong Kong (Trung Quốc) hôm nay (3/10) đã chấp nhận lời đề nghị đàm phán của chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong.