TV& VIDEO

lợi ích dân tộc

Chủ tịch Quốc hội tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Chủ tịch Quốc hội tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tới thăm Quốc hội.