lời nói dối

Đâu là giới hạn cho sự tha thứ trong tình yêu?

Đâu là giới hạn cho sự tha thứ trong tình yêu?

VTV.vn - Trong một mối quan hệ tình cảm, khó ai có thể không phạm phải lỗi lầm. Tuy nhiên, sự tha thứ cũng cần có giới hạn nhất định và khi nào phụ nữ nên nói “không”?