TV& VIDEO

lời nói

Bài tập phục hồi ngôn ngữ cho trẻ

Bài tập phục hồi ngôn ngữ cho trẻ

Phẫu thuật đóng khe hở môi, vòm miệng chỉ là bước đầu tiên, trẻ cần phục hồi chức năng lời nói và các hỗ trợ cần thiết khác để có thể hòa nhập cộng đồng.