lợi thế cạnh tranh

Liên kết vùng trong du lịch: Nếu chỉ là hình thức, liệu có cần làm?

Liên kết vùng trong du lịch: Nếu chỉ là hình thức, liệu có cần làm?

VTV.vn - Trong tương lai, việc mất lợi thế cạnh tranh của du lịch TP.HCM là điều không tránh khỏi nếu ngay lúc này không có những thay đổi thực chất và quyết liệt hơn.