TV& VIDEO

lợi thế cạnh tranh

Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng - Bước chuyển mình của đầu tàu miền Trung

Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng - Bước chuyển mình của đầu tàu miền Trung

VTV.vn - 27 dự án đầu tư vào Đà Nẵng với tổng vốn hơn 35.000 tỷ đồng được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngay tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017.