TV& VIDEO

lôi vũ

Minh Trang: Tận cùng là nơi bình yên chim hót

Minh Trang: Tận cùng là nơi bình yên chim hót

20 năm là một khoảng thời gian quá dài cho một sự trở lại, đủ khiến người nghệ sĩ rơi vào khoảng lặng đáng sợ của sự lãng quên.