TV& VIDEO

lời yêu cầu

NS Anh Quân bức xúc vì Vietnam Idol quá bất công với thí sinh

NS Anh Quân bức xúc vì Vietnam Idol quá bất công với thí sinh

Khi biết kết quả 3 thí sinh Ngân Hà, Nhật Thủy và Phú Hiển rơi vào top nguy hiểm, NS Anh Quân cho rằng anh chưa thấy bất kỳ một cuộc thi nào thiếu công bằng như vậy.