TV& VIDEO

lòng dân

Kỷ niệm 71 năm Quốc khánh 2/9 và bài học lòng dân

Kỷ niệm 71 năm Quốc khánh 2/9 và bài học lòng dân

VTV.vn - Cứ mỗi dịp kỷ niệm Quốc khánh (2/9), nhiều tờ báo lại có các bài viết nhìn về lịch sử, chiêm nghiệm, soi chiếu, để rút ra bài học nhằm xây dựng chính quyền hợp lòng dân.