TV& VIDEO

lộng hành

Nạn “cò” dịch vụ công khai lộng hành

Nạn “cò” dịch vụ công khai lộng hành

Dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần mở cuộc truy quét, nhưng tình trạng “cò” dịch vụ vẫn công khai lộng hành tại các bến xe, nhà ga, bệnh viện…