TV& VIDEO

lòng kiên nhẫn

“Kẻ báo thù” - Xuất sắc, phức tạp, thực sự lôi cuốn

“Kẻ báo thù” - Xuất sắc, phức tạp, thực sự lôi cuốn

VTV.vn - “Kẻ báo thù” của nhà văn Na Uy Jo Nesbo được các tạp chí danh tiếng thế giới đánh giá là một tiểu thuyết “xuất sắc, phức tạp, thực sự lôi cuốn”.