TV& VIDEO

lồng sắt

Bảo vệ nghiêm tàu đắm chứa cổ vật vừa tìm thấy

Bảo vệ nghiêm tàu đắm chứa cổ vật vừa tìm thấy

 Trong đêm nay, lực lượng chức năng sẽ phân công cán bộ, chiến sỹ túc trực để canh giữ, không cho ngư dân ra khai thác cổ vật đồng thời dùng lồng sắt phong tỏa khu vực có tàu đắm.