TV& VIDEO

lòng tin chiến lược

ASEAN đoàn kết để giải quyết các thách thức

ASEAN đoàn kết để giải quyết các thách thức

VTV.vn - Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 đã đề cao được vai trò trung tâm của ASEAN để có thể giải quyết được các thách thức đối với khu vực.