TV& VIDEO

lớp bụi

Lạng Sơn: Hàng trăm hộ dân khốn khổ vì khói xi măng

Lạng Sơn: Hàng trăm hộ dân khốn khổ vì khói xi măng

Hàng trăm hộ dân ở Chi Lăng, Lạng Sơn đang ngày ngày chịu đựng tình trạng ô nhiễm môi trường của nhà máy Xi măng Đồng Bành. Để tự cứu lấy mình, người dân đã đi gõ cửa khắp nơi nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được ngành chức năng giải quyết.