TV& VIDEO

lớp học môi trường

Thú vị lớp học đặc biệt cho trẻ về bảo vệ môi trường

Thú vị lớp học đặc biệt cho trẻ về bảo vệ môi trường

VTV.vn - Một nhóm bạn trẻ đã mở những lớp học để hướng dẫn cho các em học sinh tiểu học cách bảo vệ môi trường và dạy cách để làm những đồ vật gần gũi từ những phế liệu bỏ đi.