TV& VIDEO

lớp học trong rừng

Trẻ lăn lộn khám phá ở các lớp học trong rừng tại Đức

Trẻ lăn lộn khám phá ở các lớp học trong rừng tại Đức

VTV.vn - Ngoài trường học, những khu rừng chính là lớp học thứ 2 của trẻ em tại Đức.