TV& VIDEO

lữ đoàn bộ binh

Mỹ - Georgia tập trận chung

Mỹ - Georgia tập trận chung

Mỹ và Georgia đang tiến hành cuộc tập trận quân sự chung với sự tham dự của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại Biển Đen và Tiểu đoàn 23 thuộc Lữ đoàn bộ binh số 2 của Georgia.