TV& VIDEO

lúa bị thiệt hại

Hàng trăm ha lúa bị thiệt hại do mưa dông

Hàng trăm ha lúa bị thiệt hại do mưa dông

VTV.vn - Hàng trăm ha lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long đã bị thiệt hại do mưa dông.