TV& VIDEO

lúa cao

Sẽ mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ Hè Thu 2013

Sẽ mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ Hè Thu 2013

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch thu mua tạm trữ khoảng 1 triệu tấn quy gạo (tương đương 2 triệu tấn lúa) trong vụ Hè Thu 2013.