TV& VIDEO

Lựa chọn của tôi

"Sát thủ Online" Quang Minh thử thách với "Lựa chọn của tôi"

"Sát thủ Online" Quang Minh thử thách với "Lựa chọn của tôi"

Khách mời tham gia thử thách trong chương trình Lựa chọn của tôi tuần này là chàng "Sát thủ Online" Quang Minh.