TV& VIDEO

lựa chọn hàng đầu

Khó nâng cấp đội tàu du lịch Vịnh Nha Trang

Khó nâng cấp đội tàu du lịch Vịnh Nha Trang

VTV.vn - Quá trình nâng cấp đội tàu du lịch tại Vịnh Nha Trang đang gặp không ít khó khăn.