TV& VIDEO

Lựa chọn hoàn hảo

Những trung tâm tài chính thế giới mới có thể thay thế London

Những trung tâm tài chính thế giới mới có thể thay thế London

VTV.vn - Amsterdam được đánh giá là thành phố có thể thay thế cho London để trở thành trung tâm tài chính thế giới mới “hậu Brexit”.