TV& VIDEO

lựa chọn khó khăn

Hy Lạp lựa chọn đồng Drachma hay Euro?

Hy Lạp lựa chọn đồng Drachma hay Euro?

VTV.vn - Lựa chọn đồng Drachma hay Euro đang đặt ra nhiều khó khăn cho người dân Hy Lạp trong bối cảnh hiện nay.