TV& VIDEO

lửa đạn

Hơn 100.000 người chết, bị thương do bom mìn

Hơn 100.000 người chết, bị thương do bom mìn

 Chiến tranh đã đi qua gần 40 năm, nhưng mỗi năm Việt Nam phải chi khoảng 1.600 tỷ đồng khắc phục hậu quả bom mìn. Từ sau chiến tranh đến năm 2000, cả nước đã có hơn 100.000 người chết và bị thương do bom, mìn sót lại.