TV& VIDEO

lừa đảo đa cấp

60.000 nạn nhân của Liên kết Việt, họ là ai?

60.000 nạn nhân của Liên kết Việt, họ là ai?

VTV.vn - Chỉ trong gần 1 năm, công ty Liên Kết Việt đã lừa đảo được 60.000 người. Những nạn nhân của Liên kết Việt là ai và tại sao họ lại bị này dụ dỗ một cách dễ dàng đến vậy?