TV& VIDEO

lừa đảo qua mạng xã hội

Cảnh báo lừa đảo, giật nợ từ buôn bán trên mạng xã hội

Cảnh báo lừa đảo, giật nợ từ buôn bán trên mạng xã hội

VTV.vn - Vì sự cả tin, lòng tham, nhiều người đang đứng trước nguy cơ mất tiền do tình trạng lừa đảo, giật nợ từ việc buôn bán qua mạng xã hội.