TV& VIDEO

Lúa gạo Campuchia

Campuchia thành lập Ủy ban đặc biệt ngăn chặn nhập lậu gạo

Campuchia thành lập Ủy ban đặc biệt ngăn chặn nhập lậu gạo

VTV.vn - Campuchia đã thành lập một Ủy ban đặc biệt, gồm các quan chức có kinh nghiệm về lĩnh vực lúa gạo để ngăn chặn tình trạng nhập lậu gạo vào nước này.