TV& VIDEO

lúa gạo lậu

Xâm nhập con đường gạo lậu qua biên giới Việt Nam - Campuchia

Xâm nhập con đường gạo lậu qua biên giới Việt Nam - Campuchia

VTV.vn - Từ một số điểm nóng ở khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, gạo lậu được vận chuyển bằng ghe hoặc xe máy qua một số tuyến đường vào nội địa nước ta.