TV& VIDEO

lừa khách hàng

Cẩn trọng với website đổi tiền ảo lừa khách hàng

Cẩn trọng với website đổi tiền ảo lừa khách hàng

(VTV.vn) - Thời gian gần đây, một loại tiền ảo gọi là WMZ đang được dùng giao dịch phổ biến trên mạng internet, trong đó có Việt Nam.