lúa nếp

Rượu hoẵng - Đặc sản của dân tộc Dao Tiền

Rượu hoẵng - Đặc sản của dân tộc Dao Tiền

Trong tất cả các lễ hội, Tết, cưới hỏi, rượu hoẵng luôn có sẵn trên bàn tiệc của người La Chí.