TV& VIDEO

lúa sạch

Đà Nẵng trồng thử nghiệm lúa sạch

Đà Nẵng trồng thử nghiệm lúa sạch

VTV.vn - Cánh đồng thử nghiệm lúa sạch 15 ha do Hội Phụ nữ huyện Hòa Vang triển khai từ đầu vụ Hè Thu.