TV& VIDEO

lúa Trà Vinh

Trà Vinh chuyển đổi hơn 12.000 ha lúa kém hiệu quả

Trà Vinh chuyển đổi hơn 12.000 ha lúa kém hiệu quả

VTV.vn - Từ nay đến năm 2020, tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục chuyển đổi 12.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác và nuôi thủy sản cho hiệu quả cao hơn.