TV& VIDEO

lứa tuổi thiếu niên

Bơi lội - Kỹ năng cần thiết cho trẻ em

Bơi lội - Kỹ năng cần thiết cho trẻ em

VTV.vn- Việc trang bị kiến thức ứng phó với sông nước ngay từ lứa tuổi thiếu niên, nhất là kỹ năng bơi lội là cần thiết để các em có thể thoát hiểm trong những trường hợp nguy cấp.