TV& VIDEO

lúa xuân

Làng mất mùa... vì “sát thủ khói trắng”

Làng mất mùa... vì “sát thủ khói trắng”

 Những chiếc lò gạch tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội đang khiến cho cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn. Khói lò gạch chính là sát thủ đang ngày ngày hạ độc hàng chục ha lúa của người dân.