luân canh

Sản lượng lúa mùa miền Bắc giảm 280.000 tấn

Sản lượng lúa mùa miền Bắc giảm 280.000 tấn

 Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT cho biết sản xuất lúa Hè Thu và lúa mùa của các tỉnh phía Bắc giảm cả về diện tích, năng suất và sản lượng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive