TV& VIDEO

Luật bảo hiểm y tế sửa đổi

Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế 5 nhóm đối tượng

Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế 5 nhóm đối tượng

VTV.vn - 5 nhóm đối tượng đã được ngân sách Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng để mua thẻ BHYT năm 2015 đã được gia hạn thẻ đến ngày 30/6/2016.