TV& VIDEO

Luật BHXH sửa đổi

Vướng mắc triển khai Luật BHXH mới chưa được tháo gỡ

Vướng mắc triển khai Luật BHXH mới chưa được tháo gỡ

VTV.vn - Những vướng mắc trong triển khai Luật BHXH sửa đổi vẫn chưa có cách tháo gỡ, hàng triệu người lao động vẫn tiếp tục phải chờ đợi.