TV& VIDEO

Luật căn cước công dân

Rút ngắn thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Rút ngắn thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.