TV& VIDEO

luật chống tham nhũng

Luật chống tham nhũng thay đổi đáng kể xã hội Hàn Quốc

Luật chống tham nhũng thay đổi đáng kể xã hội Hàn Quốc

VTV.vn - Dù được áp dụng trong hơn 3 tháng, nhưng luật chống tham nhũng đã mang lại những thay đổi đáng kể trong xã hội Hàn Quốc.