TV& VIDEO

Luật doanh thu trực tuyến

Phổ biến Luật doanh thu trực tuyến đến DN Việt tại Cộng hòa Czech

Phổ biến Luật doanh thu trực tuyến đến DN Việt tại Cộng hòa Czech

VTV.vn - Tại Brno, Cộng hòa Czech vừa diễn ra Hội thảo phổ biến Luật doanh thu trực tuyến của Cộng hòa Czech (EET).