TV& VIDEO

Luật Hàng không dân dụng

Đại biểu Quốc hội đề nghị bảo vệ quyền lợi hành khách

Đại biểu Quốc hội đề nghị bảo vệ quyền lợi hành khách

Sáng 29/10, Quốc hội đã thảo luận về những ý kiến còn khác nhau về Luật Hàng không dân dụng, trong đó các đại biểu quốc hội đề cập dự thảo luật phải bảo vệ quyền lợi hành khách.