TV& VIDEO

Luật hoạt động giám sát

Quốc hội thảo luận Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND

Quốc hội thảo luận Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND

VTV.vn - Chiều nay (9/6), Quốc hội họp phiên toàn thể thảo luận về Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.