TV& VIDEO

luật khoa

TP.HCM: Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2014

TP.HCM: Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2014

Sáng nay (16/2) tại TP.HCM diễn ra chương trình “Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2014”. Ngày hội do báo Tuổi Trẻ, Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp tổ chức.