TV& VIDEO

luật lệ

Cơ hội hợp tác thủy điện Việt Nam - Na Uy

Cơ hội hợp tác thủy điện Việt Nam - Na Uy

Sáng 19/3, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Việt Nam - Na Uy đánh giá về thủy điện và cải cách thị trường điện tại Việt Nam”.