luật sư bào chữa

Phòng xử án mới thể hiện bình đẳng, dân chủ, khách quan

Phòng xử án mới thể hiện bình đẳng, dân chủ, khách quan

VTV.vn - Những thay đổi của phòng xử án mới sẽ tác động mạnh mẽ tới chất lượng xét xử bởi việc tranh tụng tại tòa sẽ bình đẳng, dân chủ và khách quan hơn.