TV& VIDEO

tạm giam

Quốc hội thông qua Luật tạm giữ, tạm giam

Quốc hội thông qua Luật tạm giữ, tạm giam

VTV.vn - Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, chiều 25/11, với đa số tán thành Quốc hội đã thông qua một số luật , trong đó có Luật tạm giữ, tạm giam.