TV& VIDEO

Luật Thương Mại

Sản phẩm thế nào sẽ được gắn mác "Made in Vietnam"?

Sản phẩm thế nào sẽ được gắn mác "Made in Vietnam"?

VTV.vn - Hàng hóa được gắn mác "Made in Vietnam" đã được quy định rất cụ thể theo Luật thương mại dựa vào 3 tiêu chí là giá trị gia tăng, tỷ lệ nội địa hóa và quy trình sản xuất.