TV& VIDEO

luật tiếp cận thông tin

Từ 1/7/2018, chính quyền không được giấu thông tin với người dân

Từ 1/7/2018, chính quyền không được giấu thông tin với người dân

VTV.vn - Một sự thay đổi tích cực khác cũng hướng đến người dân đó chính là Người dân có quyền ‘đòi’ các cơ quan Nhà nước cung cấp thông tin chính sách, trừ nội dung bị cấm.