luật tiếp công dân

Tiếp công dân phải gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tiếp công dân phải gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo

VTV.vn - Khiếu nại, tố cáo chỉ có thể được giải quyết nhanh, chính xác và công bằng khi làm tốt ngay từ công đoạn đầu, đó là công tác tiếp dân.